Bảng báo giá lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời

Hệ thống ĐMT 3KW 1 pha 17 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 5KW 1 pha 15 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 6KW 1 pha 14,5 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 8KW 1 pha 14 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 10KW 3 pha 13,8 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 15KW 3 pha 13,5 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 20KW 3 pha 12 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 30KW 3 pha  11triệu/1kw
Hệ thống ĐMT 50KW-100KW 10 triệu/1kw
Hệ thống ĐMT >100KW 9 triệu tới 9,5 triệu/1kw

Hiển thị kết quả duy nhất