Bước sóng là gì?

Bước sóng là một khái niệm quan trọng trong vật lý sóng. Bước sóng được định nghĩa là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cách giữa hai đỉnh sóng (điểm mà sóng đạt giá trị lớn nhất), hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định. Bước sóng thường được viết tắt bằng chữ Hy Lạp lamda (λ). Bước sóng có liên quan đến chu kỳ, tần số và vận tốc của sóng. Công thức tính bước sóng là:

Trong đó:

  • λ: bước sóng (m)
  • v: vận tốc lan truyền sóng (m/s)
  • f: tần số sóng (Hz)
  • T: chu kỳ sóng (s)

Bước sóng của ánh sáng nhìn thấy hay đơn giản là ánh sáng có giá trị từ khoảng 380 nm (ánh sáng tím) đến 760 nm (ánh sáng đỏ). Các màu khác nhau trong quang phổ ánh sáng trắng có bước sóng lân cận nhau. Bảng sau đây cho biết bước sóng của các màu trong ánh sáng khả kiến:

Màu Bước sóng (nm)
Đỏ 625-760
Cam 590-625
Vàng 565-590
Lục 520-565
Lam 500-520
Chàm 435-500
Tím 380-435

Ngoài ra, còn có các loại bức xạ điện từ khác có bước sóng ngắn hơn hoặc dài hơn ánh sáng nhìn thấy, như tia cực tím, tia X, tia gamma, tia hồng ngoại, viba, radio…

Bước sóng của các loại bức xạ này có năng lượng và tính chất khác nhau. Một số loại bức xạ có thể gây hại cho mắt và sức khỏe nếu tiếp xúc quá nhiều.

Hy vọng bài viết này có ích cho bạn.