Hiểu biết hơn về CCT và nm

CCT là cụm từ viết tắt của Correlated Color Temperature, nghĩa là nhiệt độ màu. Hiểu theo cách đơn giản, CCT là thông số liên quan đến màu sắc của ánh sáng từ vàng qua màu ánh sáng trắng , cho biết màu của ánh sáng phát ra là màu gì, màu nóng hay màu lạnh. CCT không phải là một thông số để chỉ nhiệt độ thực tế của một nguồn sáng.

Tại sao CCT không phải là một thông số để chỉ nhiệt độ thực tế của một nguồn sáng?

  • CCT  Chỉ sử dụng cho thông số màu ánh sáng từ vàng chuyển qua trắng như 2200k – 15000k
  • Còn các màu ánh sáng đỏ, tím, xanh lá, xanh dương thì lại dùng thông số bước sóng ký hiệu (nm)

ví dụ như:

Màu Bước sóng (nm)
Đỏ 625-760
Cam 590-625
Vàng 565-590
Lục 520-565
Lam 500-520
Chàm 435-500
Tím 380-435