Đèn thả hiện đại THD 6503

Công suất: LED 80W

Sử dụng chất liệu mica mờ cao cấp

Kích thước: Cao 900 mm , vòng rộng 400 mm , 600 mm, 800 mm.

Call Now