Đèn thả hiện đại 4 tầng THD 6465

Công suất: LED 40W

Chất lượng: 1 large crystals K9

Kích thước: rộng 480 mm, cao 800 mm

Call Now