Đèn thả chao thủy tinh 4 chóa TTK 7894

Công suất LED 12W x 4 lamp – 3W x 3

Chất lượng: Sử dụng chao thủy tinh 2 lớp dày vòng LED cao cấp

Kích thước: Rông 350 mm, Cao 800 mm

Call Now