Đèn thả 4 chóa mica mờ cao cấp mạ đồng 7588

Công suất LED 9W x 4 lamp – 3W x 3

Chất lượng: Sử dụng mica mờ cao cấp cao cấp mạ màu đồng

Kích thước: Rông 350 mm, Cao 800 mm

Call Now