Đèn thả 4 chóa kính ttk 9667

Công suất LED 12W x 4 lamp – 3W x 3

Chất lượng: Sử dụng chao đá dày và thủy tinh cao cấp

Kích thước: Rông 350 mm, Cao 800 mm

Call Now