Đèn led âm trần siêu mỏng 6w 9w 12w

Giá đèn led âm trần siêu mỏng 6w

Bảo hành 12 thángBảo hành 6 thángBảo hành 3 thángBảo hành 1 tuần
< 100 cái giá 27.000đ> 100 cái giá 24.000đ> 100 cái giá 22.000đ> 100 cái giá 20.500đ
> 50 cái giá 28.000đ> 50 cái giá 26.000đ> 50 cái giá 24.000đ> 50 cái giá 22.000đ
< 50 cái giá 30.000đ< 50 cái giá 28.000đ< 50 cái giá 26.000đ< 50 cái giá 24.000đ

Giá đèn led âm trần siêu mỏng 9w

Bảo hành 12 thángBảo hành 6 thángBảo hành 3 thángBảo hành 1 tuần
< 100 cái giá 35.000đ> 100 cái giá 33.000đ> 100 cái giá 32.000đ> 100 cái giá 30.000đ
> 50 cái giá 38.000đ> 50 cái giá 35.000đ> 50 cái giá 34.000đ> 50 cái giá 32.000đ
< 50 cái giá 40.000đ< 50 cái giá 38.000đ< 50 cái giá 36.000đ< 50 cái giá 34.000đ

Giá đèn led âm trần siêu mỏng 12w

Bảo hành 12 thángBảo hành 6 thángBảo hành 3 thángBảo hành 1 tuần
< 100 cái giá 45.000đ> 100 cái giá 42.000đ> 100 cái giá 38.000đ> 100 cái giá 33.000đ
> 50 cái giá 47.000đ> 50 cái giá 44.000đ> 50 cái giá 40.000đ> 50 cái giá 35.000đ
< 50 cái giá 50.000đ< 50 cái giá 48.000đ< 50 cái giá 46.000đ< 50 cái giá 40.000đ