Đầu chuyển đổi cổng nguồn DC 5.5mm x 2.1 mm ra +-

15,000

Chuyển đổi đầu nguồn điện DC thông dụng cổng 5.5mm x 2.1 mm ra dầu âm dương

Sử dụng cho các nguồn điện áp DC 5v 12v 24v 2A tới 10A

Đầu chuyển đổi cổng nguồn DC 5.5mm x 2.1 mm ra +-

15,000