Bảng giá nguồn tổ ong 12V 1A 2A 3A 5A 10A 15A 20A 30A 33A 40A 50A 60A

Nguồn tổ ong điện áp 220v AC chuyển dòng DC 12V

 • Nguồn nhựa 12V 1A bảo hành 1 năm
 • Nguồn nhựa 12V 2A bảo hành 1 năm
 • Nguồn nhựa12V 3A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 5A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 10A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 15A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 20A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 30A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 33A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 40A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 50A bảo hành 1 năm
 • Nguồn tổ ong 12V 60A bảo hành 1 năm
0888822099
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon