Điện năng lượng mặt trời Off Grid

Off Grid Chuyển hóa điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng được lưu trữ trực tiếp trên ắc quy hoạt động độc lập mà không cần thông qua lưới điện công cộng

Dòng này phát triển đầu tiện nhất của hệ năng lượng mặt trời nhưng tới hiện nay nó lại không phải là dòng thông dụng vì không thể thu hồi vốn đầu tư ban đầu

Hệ thống năng lượng off grid

Nguyên lý hoạt động Off Grid

  • Tính nằn Off Grid là hệ độc lập với lưới điện
  • Điện năng sản xuất ra từ tấm pin sẽ được sử dụng cho thiết bị điện trong gia đình
  • phẩn điện năng dư lại sẽ được lạp vào bình ắc quy sử dụng cho ban đêm hay phụ tải cho bạn ngày khi bạn sử dụng quá nhiều điện mà tấm pin thời điểm đó cung cấp không đủ.

Ưu Điểm

  • Sử dụng được ở những khu vực điện lưới quốc gia không có
  • những khu vực hay bị mất điện
  • Không phải tốn chi phí tiền điện hàng ngày

Nhược điểm

  • Chí phí đầu tư ban đầu rất cao thường thì giá thành gấp 2-3 lần hệ thống On-Grid tuỳ vào hệ pin lưu trữ
  • Thời gian thay thế bình từ 2-5 năm tuỳ vào loại bình lưu trữ
  • Không thể thu hồi vốn so với hệ lưới điện gia đình đang sử dụng.