Show All

inverter hybrid điện năng lượng

Điện năng lượng mặt trời Hybrid

Share Button

HyBrid cũng được xem là hệ có nhiều ưu điểm nổi bât nhất và tiện lợi khi nó kết hợp cả hai hệ thống On gird và Off Grid vào cùng một inverter, nhưng nó cũng bị vướng mắc ở giá thành đầu tư cũng như phải đầu tư một khoản tiền để thay thế bình

Hệ thống năng lượng off grid

Điện năng lượng mặt trời Off Grid

Share Button

Off Grid Chuyển hóa điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng được lưu trữ trực tiếp trên ắc quy hoạt động độc lập mà không cần thông qua lưới điện công cộng Dòng này phát triển đầu tiện nhất của hệ năng lượng mặt trời nhưng tới

Hệ On Grid ( bám tải theo điện lưới )

Điện năng lượng mặt trời On Grid

Share Button

On Grid Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới bám theo lưới điện quốc gia là dòng sản phẩm tối ưu và thông dụng nhất hiện nay vì chi phí đầu tư thấp. Nguyên lý hoạt động On Grid Tính năng On Gird thường gọi là dòng bám tải không dùng thêm Bình