Đèn chùm

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ĐÈN CHÙM NẾN PHA LÊ 2 TẦNG TCN 6023/12+6 LED

Công suất: E14 x 18lamp + 15W LED
Chất lượng: – 41 Large Crystals K9
– Chao và thân sử dụng kính 2 lớp đục dày.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ĐÈN CHÙM NẾN PHA LÊ 4TẦNG TCN 89105/6+15+10+5 LED

Công suất: E14 x 36lamp + 36W LED

Chất lượng: – 93 Large Crystals K9

– Chao đèn thân thủy tinh đục 2 lớp dày

Kích thước: rộng 1600 mm cao 2850 mm

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ĐÈN CHÙM NẾN PHA LÊ 2 TẦNG TCN 6610/10+5 LED

Công suất: E14 x 15lamp + 10W LED

Chất lượng: – 32 Large Crystals K9

– Chao và thân sử dụng đá thật 100%