Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

Điện năng lượng mặt trời Off Grid

Hệ thống năng lượng off grid

Off Grid Chuyển hóa điện năng từ năng lượng mặt trời thông qua tấm pin quang điện và điện năng được lưu trữ trực tiếp trên ắc quy hoạt động độc lập mà không cần thông qua lưới điện công cộng Dòng này phát triển đầu tiện nhất của hệ năng lượng mặt trời nhưng tới […]

Điện năng lượng mặt trời On Grid

Hệ On Grid ( bám tải theo điện lưới )

On Grid Hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới bám theo lưới điện quốc gia là dòng sản phẩm tối ưu và thông dụng nhất hiện nay vì chi phí đầu tư thấp. Nguyên lý hoạt động On Grid Tính năng On Gird thường gọi là dòng bám tải không dùng thêm Bình […]